Contact

  • Voorzitter:
  • Secretariaat: Jan Duine, Kalisbuurt 74, 4698CT Oud-Vossemeer. tel. 0628154584   janduine@fotho.nl
  • Penningmeester: Lyon Verhees.
  • Bestuurslid en lid programmacommissie: Ada Vogelaar.
  • Programmacommissie: Els Deurloo-Moelker, Ria Roggeband.
  • Expositiecommissie: Anton van Putten.
        Bankrekeningnummer; NL10RABO0129464902, Rabobank Oosterschelde
        Locatie clubavonden;
        Dorpshuis de Vossenkuil
        Bou Kooijmanstraat 48
        4698 AM Oud-Vossemeer