Fothojaarprijs 2020

Op de eerste avond van het nieuwe seizoen is door vice-voorzitter Erik Roggeband de fot(h)o jaarprijs uitgereikt, dit jaar gewonnen door Ada Vogelaar.

 

Fot(h)ojaarprijs 2020

Dit jaar is er een digitale fotojaarprijs georganiseerd door het bestuur van Fotho (corona !!!), met name Bert en Ada hebben hier hun vrije uren aan gegeven.

Dit jaar waren de onderwerpen “landschap”en “macro”, er zijn 38 foto’s ingestuurd, 19 per categorie.

De winnaars zijn:

 

1e prijs Ada Vogelaar (macro)

2de prijs Carla de Winter (landschap)

3de prijs Hans Moerenhout (macro)

Expositie Tholen

De expositie in de Hervormde kerk van Tholen was een succes met bijna 500 bezoekers.

Xpozers gereedmaken.

De opbouw van de expositie.

Wally Blaas geeft uitleg aan burgemeester Ger v/d Velde.

De power-point presentatie van “verleden naar heden”wordt aandachtig bekeken.

De bezoekers.

F.O.ThO. jaarprijs 2019

Op 1 juli 2019, de laatste clubavond van dit seizoen werd de fot(h)ojaarprijs gehouden.

Edith Wesdorp ging er dit jaar met de bokaal vandoor, de tweede plaats was voor Nellie Oppeneer en de derde plaats was ook voor Edith.

             De jurering door de leden.

Op naar de einduitslag.

Winnares Edith Wesdorp en voorzitter Bert Assié.

 

Epositie Gemeentehuis Tholen

De expositie commissie van F.O.ThO. heeft afgelopen week de expositie ingericht in het gemeente huis van Tholen.
Tijdens deze expositie worden de foto’s getoond die hebben deelgenomen aan de Fotosalon Zeeland 2018.

           

Het thema is “energie”. Dit is door de leden in de breedste zin van het woord in beelden is omgezet.

            

De commissie heeft een mooie expositie samengesteld en neergezet.

De expositie is te zien t/m 29 maart in het Atrium van het gemeentehuis Tholen.
De toegang is gratis tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Fotosalon Zeeland 2018

Evenals voorgaande jaren is onder auspiciën van de Fotobond een foto-expositie georganiseerd.

Dit maal was de organisatie in handen van de fotoclub Goes, die deze gelegenheid mooi aangreep vanwege haar 40 jarig bestaan. De 120 ingezonden foto’s, van 8 Zeeuwse fotoclubs, zijn tot en met 31 januari 2019 tentoongesteld in een afzonderlijke ruimte van de woninginrichter “Binnenuit”  in Heinkenszand.

In tegenstelling tot vorig jaar, toen onze vereniging de 1e, de 2e en de verenigingsprijs behaalde, liep het dit jaar wat anders. Individueel kwam één van onze leden op de zesde plaats en als club behaalde we de vijfde plek. Maar ondanks deze wat teleurstellende uitslag mag worden geconcludeerd dat de door onze leden ingezonden 20 foto’s een grote bijdrage hebben geleverd aan het welslagen van de fotosalon. Op naar volgend jaar is het credo !!

Thema van de Fotosalon Zeeland is “Energie”.


6e plaats, foto Bert Assié

 

Na januari komen de foto’s naar Tholen en zullen ze o.a. tijdens Tholense havendagen worden tentoongesteld. Ook zullen ze een aantal weken te zien zijn in het atrium van het gemeentehuis.

Nummer 2 en 3 namens F.O.ThO.

            
Foto, Margje Altena                                                            Foto, Ada Vogelaar

 

Onderstaande de 20 ingezonden foto’s in willekeurige volgorde.

Fotosalon Zeeland 2018

F.O.ThO. Kettingfoto 2017/18

Onze vereniging heeft er een traditie van gemaakt om tegen het eind van het seizoen een kettingfoto te presenteren.

We doen dat elk jaar een beetje anders. de organisatie van de kettingfoto is dit jaar niet in handen van het bestuur maar van ons Erik Roggeband.
Erik heeft er voor gekozen om de drie kettingen op te zetten op basis van één foto.

De startfoto is naar drie leden verzonden die elk op hun beurt voor de eerste foto van de ketting zorgen. vervolgens wordt de foto naar drie ander leden verzonden zonder vermelding van wie de foto was en zonder de beweegredenen ervan.

Bij het maken van de foto was de eis gesteld om niet alleen de motivatie ten aanzien van de fotokeuze mee te sturen, maar ook de instelling van de camera, waarmee de foto was gemaakt.

Dat  heeft heel verrassende en bijzondere resultaten opgeleverd.

Benieuwd?

Met onderstaande link kunt u de presentatie, met de motivaties en instellingen bekijken!

Kettingfoto 2017 – 2018

Een traditie die nog zeker niet zijn einde heeft bereikt.

F.O.ThO winnaar Zeeuwse Fotosalon 2017

De jaarlijkse Zeeuwse Fotosalon vindt dit jaar plaats in Zonnemaire . Als thema is gekozen voor het onderwerp “Ergernissen in het dagelijks leven”.  Wethouder van Cultuur en Onderwijs Jacqueline van Burg van de gemeente Schouwen-Duiveland opende afgelopen zaterdag 28 oktober dit evenement.

Van de zeven deelnemende fotoclubs kwam F.O.ThO als winnaar uit de bus met de 1e prijs door Nellie Oppeneer uit Tholen en de 2e prijs door Carla de Winter uit Oud-Vossemeer. De derde prijs ging naar Els den Dunnen van Fotogroep Schouwen-Duiveland.

v.l.n.r. Els den Dunnen, Nellie Oppeneer, Carla de Winter

De aan de wedstrijden van de Fotosalon verbonden wisseltrofee wordt aan de club met het hoogst gemiddeld aantal behaalde punten uitgereikt en dit jaar mocht F.O.ThO deze wisselbeker nog mee naar huis nemen.

Winnende foto Nellie Oppeneer

2e prijs foto Carla de Winter

Leerlingen van CKV Pontes Pieter Zeeman waren tevens uitgenodigd aan deze Fotosalon deel  te nemen. Van de 15 door hen ingezonden foto’s werden de meest originele inzendingen gekozen tot de 1e, 2e en 3e leerlingenprijs.
De inzendingen van de fotoclubs en van de leerlingen zijn nog te zien tot en met 25 november a.s. bij Interieur Pauwe aan de Zuidweg 20A in Zonnemaire.

Alle ingezonden foto’s van F.O.ThO. bekijken, zie onderstaande link.

Fotosalon Zeeland 2017 – Uitslag