Nieuws F.O.ThO. Kettingfoto 2017

24-06-2024

Onze vereniging heeft er een traditie van gemaakt om tegen het eind van het seizoen een kettingfoto te presenteren. Dit jaar gebeurde dat op 26 juni.

We doen dat elk jaar een beetje anders. Deze keer was de maker van de startfoto vrij om een onderwerp te kiezen. Na de startfoto kregen alle leden op hun beurt een foto toegezonden zonder vermelding van wie de foto was en zonder de beweegredenen ervan. Binnen twee werken moest iedereen een volgende foto hebben gemaakt.

Bij het maken van de foto was de eis gesteld om niet alleen de motivatie ten aanzien van de fotokeuze mee te sturen, maar ook de instelling van de camera, waarmee de foto was gemaakt. Dat  heeft heel verrassende en bijzondere resultaten opgeleverd.

Benieuwd?

Met onderstaande link kunt u de presentatie, met de motivaties en instellingen bekijken!

Ketting foto 2017

Een traditie die nog zeker niet zijn einde heeft bereikt.